CEIP Castell de Pop

CEIP Castell de Pop

La nostra escola, CEIP Castell del Pop (Murla), no només aposta per treballar la igualtat de manera explícita a través de diferents activitats plantejades pel conjunt de la comunitat educativa, sinó que considerem que ha de ser un valor instrínsec a tot allò que es du a terme dins l’escola (programacions didàctiques, llenguatge, materials educatius, llibres d’autoria femenina, etc).

I per què la nostra escola aposta per la igualtat? Doncs, perquè sentim la responsabilitat i el deure d’educar a l’alumnat en la coeducació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes per tal de no perpetuar els estereotips i els costums sexistes que durant anys la nostra societat ha estat assumint. D’aquesta manera, pretenem que el nostre alumnat puga crèixer en un camí de respecte i de valoració de les capacitats de totes les persones per igual en tots i cadascun dels aspectes de la vida.

Equip docent del CEIP Castell de Pop