CRA Terra de Riuraus

CRA Terra de Riuraus

Al CRA Terra de Riuraus treballem la igualtat per a trencar estereotips i per a fomentar un desenvolupament integral, que no estiga limitat per les barreres que aquests suposen. També per a empoderar les xiquetes i ensenyar els i les infants a respectar els seus propis límits i els dels altres.

Volem ser una força que compense el masclisme social, mitjançat el foment de  la igualtat entre els xiquets i les xiquetes. Considerem important que siguen conscients del sostre de vidre i que, tant xiquets com xiquetes, tinguen la consciència per veure-ho i fer el que calga al respecte.

Treballem en el reconeixement de totes les dones que han fet coses meravelloses al seu entorn o en la història i que durant molt de temps no han estat visibilitzades.

Equip docent del CRA Terra de Riuraus.