Avís legal

Finalitat

Els Ajuntaments d’Alcalalí, Murla, Parcent, Xaló, Senija i Benigembla, ofereixen en aquesta web informació educativa. Les dades que es faciliten per mitjà de l’apartat de Contacte seran tractades amb la finalitat d’atendre les sol·licituds. Si s’envien correus electrònics, igualment es tractaran les dades per a donar resposta a les sol·licituds.

Tractarem de corregir els possibles errors existents, per a això, demanem la col·laboració dels usuaris i de les usuàries, fent-nos arribar els suggeriments a info@coeducant.com

Protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal que s’arrepleguen a través d’aquesta web, se subjecten al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable. L’interessat o la interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establits en la legislació aplicable.