EL

Projecte

de coeducant

COEDUCANT és el projecte que introdueix la coeducació als nostres centres, mitjançant la participació de tota la comunitat educativa. El propòsit principal és promoure el desenvolupament de xiquets i xiquetes en condicions de llibertat, equitat i corresponsabilitat.

L’enfocament de treball que aporta la coeducació permet educar des de la perspectiva que els dos sexes son diferents, però no estan enfrontats ni han de ser complementaris. La coeducació proposa un treball pedagògic mitjançant el qual xiquets i xiquetes cresquen amb la llibertat de ser, sentir i estimar sense els límits adscrits al sexe amb el qual naixen.

Coeducant inclou la diversitat com un potencial, tot partint del fet que en les diferències està una de les majors vàlues de la humanitat. Incorporar la coeducació en les aules és introduir el respecte entre els i les alumnes, és educació per a la pau.

Objectius

Els objectius principals de COEDUCANT són:

Promoure valors no sexistes i no discriminatoris

Prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere

Revisar els rols i mandats de gènere tradicionals

Comprendre que les diferències biològiques no justifiquen les discriminacions

Fomentar actituds de corresponsabilitat

Descobrir els estereotips que limiten el desenvolupament i creixement personal

Fomentar la cura i els bons tractes